"פשיטת רגל"

נקיטת הליכי חדלות פירעון כנגד אדם בשר ודם (וגם כנגד עיזבון, חייב שנפטר).  בניגוד להליכי פירוק אשר טרתם להסתיים בחיסול החברה, הליכי פש"ר מטרתם להסתיים בהפטר החייב לאחר מיצוי ההליכים. ככל שההליכים אינם מתקדמים כיאות לאור אי שיתוף פעולה של החייב, הרי שניתן לבטלם עקב שימוש לרעה. החייב גם יכול לצאת מההליכים כאמור על ידי גיבושו של הסדר.