"הפטר"

החלטה של ביהמ"ש של פשיטת רגל לתת צו אשר פוטר את החייב מכל החובות שנוצרו טרם לכניסתו להליך. ההפטר הוא כלפי כולי עלמא וכלפי כל חוב בין אם הנושה הגיש הוכחת חוב או לא.