"כינוס נכסים"

מונח הננקט בקשר למספר פעולות בהליכים שונים שמביאות לכינוס (איסוף) נכסי החייב ומכירתם. בהליכי הוצאה לפועל, בהליכי פשיטת רגל ובמימוש של שעבוד צף/קבוע בלשכת ההוצאה לפועל או בביהמ"ש המחוזי.