"נושה בדין קדימה"

נושה מסוג מיוחד, אשר אינו נושה מובטח. מדובר בקבוצות נושים שהחוק העדיף, כגון עובדים, ארנונה לשנה אחרונה, מיסוי שנה אחרונה וכיו"ב.