"שסל"ן"

שעבוד ספציפי לרכישת נכס, נוצר על ידי מימון רכישת נכס.