"החלטה בהוכחת חוב וערעור"

בעל התפקיד בודק את הוכחת החוב באורח מקוצר ובד"כ ללא ניהול הליכים כגון שמיעת עדים. מדובר בתפקיד מעין שיפוטי. ככל שמדובר בהכרעה מסובכת שדורשת שמעית ראיות, יכול בעל התפקיד להפנות את הצדדים לשמיעת הנושא בדרך של תביעה אזרחית רגילה אשר תתנהל על פי אישור מיוחד, על אף עיכוב ההליכים.