תחומי עיסוק

המשרד מתמחה ועוסק ברציפות משנת 1995 בליטיגציה אזרחית, מסחרית, במקרים מורכבים, ייצוג לקוחות בבית המשפט ובערכאות אחרות, בתחומים הבאים: דיני בנקאות, מימון ופיננסים (ייצוג לקוחות בנקים ומוסדות פיננסיים כנגד הבנקים בהליכי תביעה, תביעה שכנגד, התגוננות, הליכי מימוש, מו"מ להסדרי חוב הפחתת עמלות כגון פירעון מוקדם והחזרי וחישובי ריבית), דיני חדלות פירעון (פירוקים לרבות בנושאי ספורט, פשיטת רגל, הסדרי נושים ייצוג בעלי מניות ומנהלים, ספקים ונושים בהקפאת הליכים, פירוקים, כינוסים והסדרי נושים), דיני חברות, כינוסי נכסים, פשיטת רגל , תביעות מסחריות וחוזיות, דיני שטרות ועוד. המשרד פעיל בעשרות תיקי פירוק ומתמנה בדרך שגרה על ידי בתי משפט שונים ועל ידי צדדים, נושים ואחרים, כבעל תפקיד בתיקי פירוק, פשיטת רגל וכיו"ב.


המשרד מאמין בזהות אינטרסים בין עוה"ד ללקוח ובתמריצים מוכווני מטרה ומנסה לבנות את הסכמי שכר הטרחה בהתבסס על תוצאות ההליך ובהתאמה למצבו של הלקוח, על פי רצונו של הלקוח המשרד גם ערוך לפעולה בהסדרי שכר טרחה על בסיס חיוב שעות ובהסדרים גלובאליים.