"חייב"

הצד שכנגדו מוגשת בקשה בגן חדלות פירעון. גם בהוצאה לפועל משמש מונח זה על מנת להגדיר את החייב על פי תיק ההוצאה לפועל.