"מנהל מיוחד"

בעל תפקיד מיוחד, מתמנה לתקופת ביניים בין מתן צו פירוק קבוע לחברה ועד לקיום אספות הנושים ודיון בנושא מינוי של מפרק. בעל תפקיד אשר מתמנה לצורך ספציפי ("מנהל מיוחד לניהול הליכי תביעה").