"פירוק"

נקיטת הליכי חדלות פירעון כנגד חברה. מטרת הליך הפירוק הינה מיצוי ההליכים בקשר לנכסי החברה, לרבות זכויות תביעה של החברה כלפי צדד ג' וכלפי צדדים שהיו קשורים בניהולה, וחיסולה.