"הסדר נושים"

הליך לפי סעיף 350 לחוק החברות או לפי פקודת פשיטת הרגל. בהתגבש הסדר, החייב מופטר מחובותיו אם יעמוד בתנאי ההסדר. הנושים מחולקים לקבוצות על פי סיווג כלכלי משפטי, כגון נושים מובטחים, בדין קדימה, רגילים. בכל קבוצת נושים על החייב לקבל הסכמה להסדר המוצע על ידו ברוב של מחצית מהנוכחים/מצביעים (ידיים) המייצגים למעלה מ 75% מערך הנשייה.