"מסגרת אשראי"

22/08/2012

מסגרת לפעילות כלכלית של הלקוח בחשבון הבנק, מוגדרת בסכום כולל שניתן למשוך מהחשבון (אשראי) באמצעים שונים, ובזמן, בד"כ שנה. חריגה ממסגרת האשראי תלווה בסנקציות כגון חיוב בריבית חריגה וכן החזר הוראות תשלום וסירוב לכבד שיקים. חריגה מהותית עלולה להביא להודעה של הבנק על הפסקת העמדת אשראי ודרישת יתרת החוב מהלקוח באורח מיידי (העמדה לפירעון מיידי). השימוש במסגרת אשראי מועדף על ידי לקוחות שיש להם צרכי אשראי משתנים והם מעדיפים להשתמש בכל מועד נתון בחלק מתאים מהאשראי הדרוש להם ולא להתחייב בתשלום ריבית בגין סכום שיא האשראי לו הם זקוקים, על ידי משיכת כל האשראי כהלוואה בבת אחת.