"מבנה הריבית הבנקאית"

22/08/2012

באופן כללי הריבית הבנקאית בנויה מריבית בסיסית (פריים) שהיא תוצר של קביעת שער הריבית על ידי הבנק המרכזי, בנק ישראל. בניגוד לאמונה הרווחת, ריבית הפריים אינה שווה לחלוטין בין כל המוסדות הבנקאיים. גם בריבית בסיסית זו יש שוני, לא מהותי לרוב, בין מוסדות בנקאיים שונים. הריבית האמורה, ריבית הפריים, זהה לכל לקוחות הבנק. לריבית זו מתווספת ריבית הסכמית הקרויה "תוספת סיכון" ובמקרה של חריגה, תוספת חריגה.