"תנאי ניהול"

22/08/2012

ההסכם הבסיסי בין הלקוח לבנק נחתם בד"כ בעת פתיחת חשבון הבנק. בהעדרו של ההסכם יקשה על הבנק לגבות ריבית הסכמית/חריגה או עמלות כל עוד לא הוסדר הנושא בהסכם ספציפי אחר.