"שש"כ"

22/08/2012

שעבוד שוטף כללי (שעבוד צף), במימושו יהיה הבנק עדיף על פני נושים למעט נושים בדין קדימה, כגון רשויות המס, עיריות ועובדים.