"ערבות בנקאית"

22/08/2012

ערבות שמעמיד הבנק לטובת גורם אחר, לבקשת לקוח שלו. הערבות יכולה להיות אוטונומית, קרי לדרישת תשלום ללא הוכחת נזק/חובה, או על פי תנאי (כגון ערבות ביצוע).