גלוב נגד בל"ל

13/02/2002

החלטה תקדימית וראשונה מסוג, החזר שיקים על ידי בנק שלא כדין מהווה הוצאת לשון הרע. פסיקת פיצוי בגין כל שיק שהוחזר שלא כדין.במסגרת פעילותה, משכה החברה שיקים רבים מחשבונה.

לאור טענות לחריגה ממסגרת האשראי סירב הנתבע לכבד מספר לא מבוטל מן השיקים.

בתקופה החל מיום 11.9.97 ועד ליום 17.6.98 סורבו בחשבונה של החברה 16 שיקים וחשבונה הוכרז כמוגבל, על פי חוק שיקים ללא כיסוי, ביום 4.7.98.

החברה הגישה ערעור.

לאחר מכן סורבו בחשבונה של החברה שיקים נוספים.

בהחלטה שניתנה על ידי השופטת נורית רביב ביום 20.4.99 בערעור שהוגש על ידי החברה, הורה בית המשפט על גריעתם של ארבעה שיקים מתוך 16 השיקים שסורבו על ידי הבנק בקבוצה הראשונה וכן על גריעתם של חמישה שיקים נוספים מקבוצת השיקים שסורבו לאחר מכן.

מקביעת בית המשפט בפסק הדין נשוא ערעור החברה עולה כי סירובם של 9 שיקים לא היה כדין.

 

לפסק הדין לחץ כאן