קרויטורו נגד בנק ישראל

27/08/2007

פרשת המעילה של אתי אלון בבנק למסחר, עו"ד שאול קוטלר כמייצג לקוחות הבנק שנפגעו. פרשנות ערבות בנק ישראל שניתנה למפקידי כספים בבנק.באפריל 2002 נסגרו שעריו של בנק למסחר בע"מ (בפירוק) (להלן: "בנק למסחר") לאחר שקרס בעקבות מעילה. ביולי 2002 הוציא בנק ישראל בתוקף סמכותו לפי סעיף 8 יא' לפקודת הבנקאות 1941, ערבות שמוטביה הם בעלי הפיקדונות בבנק (להלן: "הערבות").

התובעים, אב ובתו, מבקשים לחייב את בנק ישראל, לשלם להם מכוח הערבות את הכספים שעמדו לזכות חשבון מס' 74810 בבנק למסחר, ביום בו נסגרו שעריו. החשבון, שלמועד האמור נצבר בו סכום של כ- 400,000 ₪ (להלן: "החשבון"), רשום על שם התובעת, אך מרבית הפעולות בו, אם לא כולן, בוצעו על ידי התובע כמיופה כוח בחשבון.

 

לפסק הדין לחץ כאן