עו"ד שאול קוטלר מפרק חברת פומר נגד מואיז מרציאנו

25/10/2007

הכרעה במחלוקת בין מפרק החברה עו"ד שאול קוטלר לבעל מניות באשר לכספים ונכסים שבידי חברת בת בקנדה.מונח בפני דו"ח שהגיש המנהל המיוחד של חברת פומר נכסים והשקעות בע"מ, ובו מתוארות פעולותיו לסיום הליכי הפירוק של החברה, ולחלוקת יתרת נכסיה (לאחר תשלום החובות לנושים החיצוניים) בין בעלי מניותיה. במסגרת זו, התעוררה בין המנהל המיוחד לבין אחד מבעלי המניות, מר מואיז מרציאנו (להלן: "מרציאנו"), מחלוקת הנוגעת לכספים המצויים בידי חברה קנדית אשר החברה בפירוק הינה בעלת מניות בה (להלן: "החברה הקנדית").

 

לפסק הדין לחץ כאן