לחמניה טריה נגד דיסקונט

28/01/2002

פס"ד המכיר בקיומה של התניית שירות בשירות בין אשראי לרכישת קרנות נאמנות. פסיקת פיצוי לטובת הלקוח.



התובעים הגישו תביעה כספית לתשלום סך של 632,805 ₪ נגד הנתבע.

מדובר בתביעה סבוכה ולכן הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה דיונית, כי תחילה תידון שאלת החבות ואילו שאלת הנזק תידון בשלב מאוחר יותר, אם יהא צורך בכך (עמ' 11 לפרוטוקול מיום 6.2.00). 

בהתאם להסכמה זו ציין ב"כ התובעים בסיכומיו, כי הוא שומר על זכותו לתקן את חוות

הדעת של המומחה מטעמם, לאחר שתוכרע שאלת החבות.

 

 

לפסק הדין לחץ כאן