"סריגי ציביאק (בפירוק) נגד בל"ל ואח"

18/09/2002

 

התניית שירות בשירות בעניין תכניות חיסכון.

 

לפסה"ד המלא