"היועץ המשפטי לממשלה נגד בנק לאומי"

10/06/2004

ניתוח של ביה"ד לחוזים אחידים את ההסכם הסטנדרטי של בנק לאומי. ניתוח מעמיק של סוגיות בנקאיות הכרוכות בכל אחד ואחד מהסעיפים שבהסכם זה.