מדינת ישראל נגד מנשה מזרחי

פרשת הבנק בצפון, הרבה לפני מיידוף, הונאת פונזי לחוף הכינרת. עו"ד שאול קוטלר מונה כנאמן בפשיטת רגל של מזרחי במסע בעקבות כספי הגניבה וכספי הנפגעים. הלכה תקדימית – לבקשת עו"ד קוטלר נכסי חילוט על ידי המדינה ישמשו את הנפגעים ולא כקנס לטובת המדינה.

12/08/2009

קרויטורו נגד בנק ישראל

פרשת המעילה של אתי אלון בבנק למסחר, עו"ד שאול קוטלר כמייצג לקוחות הבנק שנפגעו. פרשנות ערבות בנק ישראל שניתנה למפקידי כספים בבנק.

27/08/2007

מסאלחה נגד בנק דיסקונט

בנק דיסקונט חויב בסך של כ 8 מיליון ₪ עקב נזק שגרם ללקוח בשל איחור בתשלום של כתב אשראי LC שהוצא לצורך רכישת שעורה באוקראינה.

15/11/2006

פדידה נגד בלל

ביטול מחצית ממשכנתא לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ, על בית מגורים, בהעדר הסבר מתאים לאשת מנהל החברה החייבת, בעת שרשור ערבויות לשטר משכון.

20/07/2006

פלוני נגד פלונית

משמעות הסכם שכרתו פושטי רגל עם בנק טרם להליכי פשיטת הרגל ומול טענות להעדפת נושים ובשם לב לזכויות ילדי בני הזוג.

14/06/2006

אמדאוס נגד הבנק למסחר

הלכה תקדימית בביהמ"ש העליון. המועד האחרון לביצוע קיזוז מול חברה בפירוק. לקוח של הבנק למסחר אשר ניהל תיק ניירות ערך מסובך בבנק טרם קריסתו, בסכום של למעלה מ 4 מיליון $, יוכל לקזז נזקים שנגרמו לו עקב קריסת הבנק, עד למועד צו הפירוק הקבוע.

22/09/2005

אלחדף נגד בלל עליון

הזכות לסודיות בנקאית והפרתה על ידי הבנק, סעד זמני בוטל עקב הפרה כאמור כאשר הבנק ניצל מידע שנמסר לו, במקרה, על ידי לקוח אחד, כנגד לקוח אחר.

20/09/2005

אלחדף נגד בלל מחוזי

הזכות לסודיות בנקאית והפרתה על ידי הבנק, סעד זמני בוטל עקב הפרה כאמור כאשר הבנק ניצל מידע שנמסר לו, במקרה, על ידי לקוח אחד, כנגד לקוח אחר.

26/07/2005

קחטן נגד בנק למסחר

כיצד תוגש תביעה של הבנק למסחר אשר קרס, כנגד לקוח, ומה יהיה מעמד ספריו של הבנק אשר התגלתה בו מעילת ענק.

05/07/2004

גלוב נגד בל"ל

החלטה תקדימית וראשונה מסוג, החזר שיקים על ידי בנק שלא כדין מהווה הוצאת לשון הרע. פסיקת פיצוי בגין כל שיק שהוחזר שלא כדין.

13/02/2002