"כללי הבנקאות(שירות ללקוח)(גילוי נאות ומסירת מסמכים)

22/08/2012

 

תשנ"ב-1992" -  תקנות המסדירות את כללי הגילוי שעל המוסד הבנקאי לנקוט מול לקוחו.

 

לתקנות