"חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, תשנ"ג-1993"

22/08/2012

 

דבר חקיקה מרכזי העוסק בחובות החלות על מוסד המעניק הלוואות אולם אינו בנק.

 

לחוק המלא