"כינוס נכסים"

מונח הננקט בקשר למספר פעולות בהליכים שונים שמביאות לכינוס (איסוף) נכסי החייב ומכירתם.

"פשיטת רגל"

נקיטת הליכי חדלות פירעון כנגד אדם בשר ודם (וגם כנגד עיזבון, חייב שנפטר).

"הפטר"

החלטה של ביהמ"ש של פשיטת רגל לתת צו אשר פוטר את החייב מכל החובות שנוצרו טרם לכניסתו להליך.

"תביעות חוב"

כאשר ננקטים הליכים של חדלות פירעון לא ניתן להגיש תביעות כנגד החברות או כנגד החייב.

"עיכוב הליכים"

כנגד החייב/חברה לא ניתן לנקוט בהליכים לבד מתיק הפש"ר/פירוק וזאת על מנת למנוע הליכי גבייה בלתי שוויוניים.

"שסל"ן"

שעבוד ספציפי לרכישת נכס, נוצר על ידי מימון רכישת נכס.

"נאמן"

בעל תפקיד בתיק פש"ר לאחר הכרזת החייב כפושט רגל וכן כינוי לבעל תפקיד בהקפאת הליכים.

"מפרק"

בעל תפקיד בתיק פירוק שממונה על ידי ביהמ"ש לאחר מתן צו פירוק קבוע לחברה ולאחר אספות הנושים.

"מפרק זמני"

בעל תפקיד בתיק פירוק אשר ממונה על ידי ביהמ"ש על פי בקשה למינוי מפרק זמני ומתן צו פירוק זמני, אשר מתבררת בדחיפות וטרם דיון בבקשה העיקרית לפירוק קבוע.

"כונס נכסים"

בעל תפקיד אשר מתמנה לשם מימוש שעבוד, או בעת הליכי הוצאה לפועל למכירת נכס ספציפי.

"מנהל מיוחד"

בעל תפקיד מיוחד, מתמנה לתקופת ביניים בין מתן צו פירוק קבוע לחברה ועד לקיום אספות הנושים ודיון בנושא מינוי של מפרק.